Questions Transcription Remarques

Questions:


¿Cal é o autor do primeiro cadro que aparece no vídeo?
Rafael
Bacon
Leonardo

¿Que figura histórica retratada é a primeira en comezar a cantar?
Napoleón
Henrique VIII
Lord Carnavon

No estribillo hai unha obra da que foi roubada unha versión en 2004 ¿cal?
O berro
Sylvia von Harden
A morte de Marat

Nome do barco ao que pertencían os náufragos retratados por Géricault
Medusa
Nautilus
Orpheus

Autor do home cunha mazá na cara
Mondrian
Aivazovsky
Magritte

¿Que pintor retratou a representación simbólica feminina de Francia denominada Marianne?
Géricault
Delacroix
David

No estribillo aparece unha das grandes figuras artísticas mexicanas...
Kahlo
Rivera
Sequeiros

¿Que personaxe está a ofrecer unha guitarra á divindade variando así bastante a imaxe orixinal?
Eva
Adán
Noé

¿Como se chama o médico que da unha lección práctica?
Rembrandt
Tulp
Vermeer

Un dos cadros representa unha voda ¿onde naceu o seu autor?
Vitebsk
Kiev
Berlín