Questions Transcription Remarques

Questions:


¿En que século comeza o colonialismo contemporáneo?
s. XVII
s. XVIII
s. XIX

¿Cal das seguintes foi colonia portuguesa?
Angola
Filipinas
Indonesia

Gambia foi un enclave comercial de...
España
Francia
Inglaterra

¿Que illa sudoriental africana foi importante para o colonialismo francés?
Cabo Verde
Madagascar
Seichelles

A gran área de expansión colonial holandesa foi
Luisiana
Imperio Ruso
Indonesia